KDH Kunstwerk

Banner a2 20090422 011

KDH logo 200px200Verslag doen van het instandhouden van een maalvaardige monumentale molen is verslag doen over de inzet van mensen, die het erfgoed om uiteenlopende redenen een warm hart toedragen. Molenaars en vrijwilliger(ster)s in de molenwinkel werken in collegiaal overleg met zorgvuldig gemaakte planningen nauw samen.
De trouwe klant of de vaste bezoeker zal dat niet ontgaan.

De eigenaar, de stichting en haar bestuurders faciliteren de werkzaamheden door te zorgen voor een ‘open’ organisatie met:

  • optimale beleidsuitwisseling met de Vereniging Benthuizer Molenaars 
  • voldoende middelen voor het verrichten van de werkzaamheden 
  • planmatig zorgdragen voor vakbekwaam periodiek onderhoud 
  • zorg dragen voor een optimale risicobeheersing, w.o. verzekeringen 
  • het tijdig werven van vrijwilligers en indien nodig vervangers m/v 
  • attent PR–beleid en actief onderhouden van de externe betrekkingen 
  • mede zorg dragen voor een goede werkomgeving, waarin vrijwilligers m/v met volledige inzet voor langere tijd kunnen gedijen.

Het bestuur van de stichting houdt continu de vinger aan de pols o.a. door taakverdeling naar kennis en kunde en zonodig zelf meewerken.
Daarnaast beheert het bestuur het register van Vrienden van Korenmolen De Haas (donateursbestand) en voert zij een zorgvuldig vooruitstrevend financieel beleid.