KDH Kunstwerk

Banner a2 20090422 011

molen300px400De stellingkorenmolen in Benthuizen werd in 1772 door Willem Overgaauw gebouwd. Deze Willem Overgaauw was tevens de eerste molenaar op deze molen en zodoende maakte de molen op 18 juli 1772 dan ook z'n eerste omwentelingen. Het was toendertijd niet ongebruikelijk om een molen een dierennaam te geven, waarschijnlijk werd dit ook gedaan om een bepaald kenmerk van de betreffende molen te benadrukken. In Benthuizen kreeg de molen de naam De Haas en deze naam is een kenmerk van snelheid.

Na Willem Overgaauw zijn er nog vele molenaars op molen De Haas geweest. In 1886 werd zaak Koole molenaar op de molen. Hij was het ook die de molen in die jaren een grondige opknapbeurt heeft gegeven. De molen werd onder andere rond 1890 weer rechtgezet, nadat de fa. Gräper ontdekt had dat de funderingen verrot waren. Bij deze werkzaamheden heeft de molen zelfs één nacht op drie vijzels gestaan! Jacob G. Koole, de zoon van lzaäk, was de laatste echte molenaar op de molen, omdat het molenaarsbestaan niet meer rendabel was verkocht hij in 1924 de molen aan de Coöperatieve Maal- en Dorschvereeniging "De Tijdgeest".
De coöperatie ging al snel over op het elektrisch malen van haar maalgoed (dit echter wel op een maalstoel in de molen), dit hield in dat het pleit beslecht was voor de windkorenmolen De Haas.

Ondanks het feit dat het toenmalige Gemeentebestuur van Benthuizen een actie voor het behoud van de molen heeft gevoerd kon de molen niet in zijn oorspronkelijke staat behouden blijven. Op 6 juni 1932 werden de beide roeden verwijderd en werd de stelling gesloopt. De roeden zijn nog gebruikt in de molens van Scherpenisse en Sint Maartensdijk (beide in Zeeland). Wat overbleef was een molenromp.
De coöperatie werd in 1938 opgeheven, waarna de bedrijfsleider, de heer A.A. Bakker, het maalbedrijf voortzette. In 1956 werd hij opgevolgd door zijn zonen, deze hebben het maalbedrijf echter kort daarna opgeheven. Het was voor hen niet meer rendabel om de grote veranderingen in het maal- en mengvoederbedrijf te volgen.

Na 1956 is meermalen tot een sloopplan van de romp gekomen. In 1974 kwam deze gedachte ook weer op toen een actie onder de Benthuizer bevolking om de molen te restaureren mislukte. Deze actie had echter wel tot gevolg dat het Gemeentebestuur van Benthuizen de haveloze molenromp op de monumentenlijst plaatste, van sloop kon daardoor geen sprake meer zijn.
In 1982 werd de actie van 1974, om tot restauratie van de molen te komen, opnieuw aangezwengeld, en nu met enorm succes!
In 1983 werd de restauratie gegund aan de plaatselijke aannemer van Noort en op 6 juni 1983, exact 51 jaar na de onttakeling, werd door mevr. I. Günther, gedeputeerde bij de Provincie Zuid-Holland, het startsein gegeven voor de restauratie van de molen.
Op 7 december 1985 was de restauratie zover gevorderd dat de molen voor het eerst, sinds 53 jaar, zijn wieken weer kon laten rondgaan.

De prachtig gerestaureerde windkorenmolen De Haas was in eerste instantie eigendom van de Gemeente Benthuizen, terwijl de Stichting Molen De Haas vanaf haar oprichting op 4 juni 1984 het beheer voerde. Op 9 mei 1987 werd de molen in eigendom overgedragen aan de Stichting Molen De Haas, die sinds 27 juni 2008 Stichting Korenmolen De Haas heet.
Al tijdens de restauratie van de molen was een tiental Benthuizenaren in opleiding voor vrijwillig molenaar; dit resulteerde in de oprichting van de Vereniging Benthuizer Molenaars op 28 december 1984. De vereniging van molenaars (in opleiding) kreeg van de Stichting Molen De Haas de draairechten op molen De Haas.

Bij toerbeurt vervullen de molenaars hun molenaarsdienst op de molen.
Op deze wijze is het mogelijk gebleken om de molen iedere zaterdag van 10:00 tot 16:00 open te stellen voor het publiek.

Door de molenaars wordt op ambachtelijke wijze graan gemalen, vroeger ook voor veevoer (met name gerst en mais), tegenwoordig uitsluitend voor consumptie (tarwe). De hele productie wordt in de molen gebuild (gezeefd) en gemixt en alle eindproducten worden in de molenwinkel verkocht.