KDH Kunstwerk

Banner a2 20090422 011

KDH logo 200px200Als donateur van de Stichting Korenmolen De Haas draagt u bij aan de instandhouding van Korenmolen De Haas en staat u ingeschreven in het Register Vrienden van Korenmolen De Haas.

De Stichting heeft de status van Culturele ANBI. Dat betekent, dat uw gift, mits deze binnen de daarvoor geldende fiscale grenzen valt, voor 125 % aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.
Als u jaarlijks de Stichting Korenmolen De Haas steunt, het zogenaamde periodiek schenken, is er geen sprake van een drempel en is het volledige bedrag van uw gift aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Voor meer informatie over periodiek schenken aan een culturele ANBI en hoe u dit met Stichting Korenmolen De Haas in een overeenkomst kunt regelen vindt u HIER