KDH logo 120px120

Het bestuur van de Stichting Kornemolen De Haas bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. 

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

voorzitter: 
Hans van Kuijk - Benthuizen

penningmeester:   
Herman Riesebos - Benthuizen

secretaris:
Dries Janse - Benthuizen

bestuursleden:
Ap de Ruiter - Benthuizen
Harrie Rijven - Benthuizen
Petra Verhoef - Hazerswoude-dorp