20090422_011_logobanner_3a_2000px475.png

KDH logo 120px120Als donateur van de Stichting Korenmolen De Haas draagt u bij aan de instandhouding van Korenmolen De Haas en staat u ingeschreven in het Register Vrienden van Korenmolen De Haas.

De Stichting heeft de status van Culturele ANBI. Dat betekent, dat uw gift, mits deze binnen de daarvoor geldende fiscale grenzen valt, voor   125 % aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Als u een overeenkomst tot periodiek schenken sluit voor minimaal 5 jaar, behoeft er geen rekening te worden gehouden met het drempelbedrag en kan uw gift/schenking jaarlijks voor 125 % aftrekbaar zijn. 

Voor meer informatie over periodiek schenken aan een culturele ANBI en hoe u dit met Stichting Korenmolen De Haas regelt volg deze [LINK]