20090422_011_logobanner_3a_2000px475.png

Stichting Korenmolen De Haas in Benthuizen, gebruikt relevante persoonsgegevens van personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie en het beheer van Korenmolen De Haas en haar Molenwinkel.

in deze privacyverklaring wordt, in dat kader, aangegeven van welke personen structureel en incidenteel persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en beheerd, om welke gegevens het gaat, waarom deze gegevens nodig zijn en op welke wijze de Stichting daarmee omgaat.

In [LINK] Privacyverklaring leest u het volledige document


 

KDH logo 120px120Medewerk[st]ers van de stichting, ongeacht de functie, werken allen op vrijwillige basis zonder enige beloning.

Alleen functie-gerelateerde kosten worden op declaratiebasis vergoed.


KDH logo 120px120Verslag doen van het instandhouden van een maalvaardige monumentale molen is verslag doen over de inzet van mensen, die het erfgoed om uiteenlopende redenen een warm hart toedragen. Molenaars en molenwinkelsters werken in collegiaal overleg met zorgvuldig gemaakte planningen nauw samen.
De trouwe klant of de vaste bezoeker zal dat niet ontgaan.

De eigenaar, de stichting en haar bestuurders faciliteren de werkzaamheden door te zorgen voor een ‘open’ organisatie met:

  • optimale beleidsuitwisseling met de Vereniging Benthuizer Molenaars 
  • voldoende middelen voor het verrichten van de werkzaamheden 
  • planmatig zorgdragen voor vakbekwaam periodiek onderhoud 
  • zorgdragen voor een optimale risicobeheersing, w.o. verzekeringen 
  • het tijdig werven van vrijwilligers en indien nodig vervangers m/v 
  • attent PR–beleid en actief onderhouden van de externe betrekkingen 
  • mede zorgdragen voor een goede werkomgeving, waarin vrijwilligers m/v met volledige inzet voor langere tijd kunnen gedijen.

Het bestuur van de stichting houdt continu de vinger aan de pols o.a. door taakverdeling naar kennis en kunde en zonodig zelf meewerken.
Daarnaast beheert het bestuur het donateursbestand en voert zij een zorgvuldig vooruitstrevend financieel beleid.


KDH logo 120px120Jaarlijks wordt een jaarverslag uitgebracht waarin onder andere verslag wordt gedaan over de in het afgelopen jaar verrichte activiteiten.

Het jaarverslag bestaat uit het bestuursverslag, de financiële verantwoording en een verslag van de Vereniging van Benthuizer Molenaars.

Het jaarverslag wordt verspreid onder de donateurs en de relaties.

[LINK] Jaarverslag Korenmolen De Haas

[LINK] Jaarverslag Vereniging Benthuizer Molenaars